Tin Nóng

Phân Bón Hữu Cơ

Phân hữu cơ có chứa các chất dinh dưỡng đa, trung, vi lượng dưới dạng những hợp chất hữu cơ và được dùng trong sản xuất nông nghiệp.
Phân hữu cơ có nguồn gốc hình thành từ chất thải gia súc, gia cầm, phụ phẩm từ sản xuất nông nghiệp, than bùn hoặc từ chất thải sinh hoạt, nhà bếp, nhà máy...
Phân hữu cơ rất cần thiết cho nhà vườn muốn hướng đến những vườn rau sạch. Bao gồm các loại như: phân chuồng, phân xanh, phân than bùn, phân vi sinh… Một số loại phân bón hữu cơ thường được sử dụng để trồng rau sạch tại nhà. Ví dụ như: phân xanh, phân trùn quế..
Dòng sản phẩm Soil Enhance bổ sung dinh dưỡng, bên cạnh tính năng điều trị đất thoái hóa, bạc màu, nghèo kiệt dinh dưỡng, nghèo chất hữu cơ.

Phân bón hữu cơ