Tin Nóng

Tag Archives: công ty

Chính Sách Nguồn Nhân Lực

Một trong những chính sách quan trọng hàng đầu là chính sách nguồn nhân lực.  Tập trung xây dựng định hướng phát triển, thu hút nguồn lực. Xem nguồn nhân lực là các kỹ năng, kinh nghiệm, năng lực, tính sáng tạo của con người có tầm quan trọng hướng …

Read More »

Chính Sách Công Ty – Swissfertz Việt Nam

chính sách

Các chính sách được công ty thiết lập để hỗ trợ công việc, nhằm đạt được các mục tiêu đã đề ra. Dựa vào đó mà ban lãnh đạo sẽ có những định hướng đúng đắn. Việc hoạch định phải dựa trên mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp. Cùng …

Read More »

Giấy Phép Lưu Hành Phân Bón – Swissfertz Việt Nam

Giấy phép lưu hành phân bón là giấy chứng nhận do Cục Bảo vệ Thực vật cấp. Để chứng nhận rằng những sản phẩm có trong giấy chứng nhận được sản xuất và được phép lưu hành trong nước. Trước đây, khi các quy định về sản xuất, nhập khẩu …

Read More »

Hoạt Động Công Ty

Hoạt động công ty

Hoạt động công ty Swissfertz Việt Nam (VN) cung cấp nguồn phân bón nhập khẩu NPK – 100% nhập khẩu từ Châu Âu. Chúng tôi tin rằng, việc tạo ra các chương trình hoạt động tập thể cũng chính là yếu tố quan trọng góp phần tạo nên sự thành …

Read More »