Tin Nóng

VỀ CÔNG TY

Chính Sách Đại Lý

chính sách đại lý

Xây dựng chính sách đại lý nhằm giúp công ty, đặc biệt là nhà phân phối có thể phối hợp, phát triển và mở rộng thị trường, khuyến khích bán hàng.  Nhà phân phối và đại lý có một mối quan hệ mật thiết với nhau. Được xây dựng dựa …

Read More »

Chính Sách Marketing

Chính sách marketing bao gồm nhiều phương pháp để tiếp cận, phù hợp với từng nhu cầu của khách hàng ở từng khu vực. Chính sách marketing được hiểu là một kế hoạch PR tổng thể, giúp công ty tìm kiếm được nguồn khách hàng nhiều nhất có thể. Chuỗi …

Read More »

Chính Sách Trách Nhiệm Xã Hội

Chúng tôi nhận thấy, việc tích hợp giá trị kinh doanh và chính sách trách nhiệm xã hội chính là góp phần vào việc phát triển bền vững của xã hội nói chung. Là một công ty được thành lập và phát triển tại Việt Nam; chúng tôi cam kết …

Read More »

Chính Sách Nhà Phân Phối

Ngoài các chính sách về sản phẩm, nhân sự, chính sách nhà phân phối cũng được công ty cực kỳ quan tâm. Hệ thống phân phối Swissfertz được xây dựng trên cơ sở vì lợi ích của 2 bên. Công ty cam kết bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp …

Read More »

Chính Sách Sản Phẩm

Chính sách sản phẩm luôn giữ vị trí nền tảng, xương sống quyết định trực tiếp đến hiệu quả và uy tín của công ty. Với bề dày lịch sử hơn 40 năm trong ngành phân bón, và hơn 10 năm tiếp cận tại thị trường Việt Nam. Các sản …

Read More »

Chính Sách Nguồn Nhân Lực

Một trong những chính sách quan trọng hàng đầu là chính sách nguồn nhân lực.  Tập trung xây dựng định hướng phát triển, thu hút nguồn lực. Xem nguồn nhân lực là các kỹ năng, kinh nghiệm, năng lực, tính sáng tạo của con người có tầm quan trọng hướng …

Read More »

Chính Sách Công Ty – Swissfertz Việt Nam

chính sách

Các chính sách được công ty thiết lập để hỗ trợ công việc, nhằm đạt được các mục tiêu đã đề ra. Dựa vào đó mà ban lãnh đạo sẽ có những định hướng đúng đắn. Việc hoạch định phải dựa trên mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp. Cùng …

Read More »