Tin Nóng

Tag Archives: chính sách xã hội

Chính Sách Trách Nhiệm Xã Hội

Chúng tôi nhận thấy, việc tích hợp giá trị kinh doanh và chính sách trách nhiệm xã hội chính là góp phần vào việc phát triển bền vững của xã hội nói chung. Là một công ty được thành lập và phát triển tại Việt Nam; chúng tôi cam kết …

Read More »