Tin Nóng

Check Also

Phân biệt Sờ nặng (S) và Xờ nhẹ (X)

Cô giáo: Các em có thấy chữ (S) có cái mỏ như mỏ chim không? …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

%d